Doktor Apiterapia

Doktor Apiterapia

Wosk pszczeli i jego zastosowanie w lecznictwie

Wosk pszczeli wydzielają pszczoły robotnice za pomocą gruczołów woskowych. Jest "wypacany" przez pszczoły dzięki spożywaniu dużej ilości miodu i pyłku. Przyjmuje się, że na wytworzenie 1 kg wosku pszczoły muszą spożyć 4-5 kg miodu.

Wosk pszczeli służy do budowy plastrów gniazda zawierających komórki do przechowywania miodu, pyłku (pierzgi), wychowywania młodych pszczół. Pojedyncza komórka ma kształt sześciokąta, o głębokości ok. 13 mm. Taka konstrukcja jest bardzo ekonomiczna ze względu na zużycie wosku, ma także znaczną wytrzymałość. Jeden dcm² plastra ma masę ok. 8 g a może przechowywać aż 300 g miodu.

Wosk pszczeli

Wosk pszczeli to mieszanina kwasu palmitynowego, melisowego, hydrokwasów, alkoholu cerylowego, mirycynowego, estrów kwasu octowego, masłowego, walerianowego, węglowodorów jedno- i dwuhydroksylowego, również barwnika żółtego, chryzyny. Temperatura topnienia wosku wynosi 62-72 °C. Zapach słaby, miodowy" :).

Wosk pszczeli w lecznictwie. Wosk znalazł zastosowanie w leczeniu kataru siennego, szeregu chorób skóry, wrzodów, czyraków, skaleczeń, ran, artretyzmu, dny, schorzeń reumatycznych, również jako środek ochronny skóry. Wosk powszechnie stosuje się w kosmetyce jako składnik kremów, maści, szminek itp. oraz w wielu gałęziach przemysłu.

Świece woskowe, znane, cenione od wieków. Spalane świece woskowe odświeżają powietrze, likwidują zapach dymu tytoniowego, korzystnie jonizują powietrze. Więcej…